Security > Server Security Check > リリースノート

2023. 04. 25.

機能改善

  • 電子金融基盤施設のセキュリティ脆弱性評価基準(第2023-1号)項目を反映

2022. 10. 25.

機能改善

  • Service Gateway 連動サポート

2021. 01. 26.

機能追加

  • 統合レポートダウンロード機能追加

2020. 10. 27.

  • Server Security Checkサービスリリース
TOP